ZJIŠTĚNÍ POVAHY U ŠTĚŇAT

18.02.2011 17:33

 

Budeme výběr brát z hlediska chovatele. Jako noví majitelé postupujete podobně, jen máte méně času. Mějte ovšem na zřeteli, že naše rady jsou všeobecné a značně zjednodušené !

Chování ve smečce: 
- smečka má za úkol lovit – tomu jsou přizpůsobeny všechny hry – pozorujte je!!!
Samostatně:
Jsou to testy, které vycházejí ze zkušeností , zpracoval je především p. Cambell, ale berte je trošku s rezervou, nejsou až tak stoprocentní, ale dá se z nich vycházet. Hlavně by měly určovat budoucí výchovu, ne zatím přímo povahu. Nebezpečí je především v tom, že každý z nás testy bude provádět jinak a také nepřesnost může být tam, kde majitel testy zná a připraví štěně na ně. 
 
Testované štěně by mělo být o samotě,  nemělo by slyšet své sourozence,  staré do 7 týdnů – podléhá instinktům, vy se musíte chovat naprosto neutrálně
 
Testy nedělejte vícekrát – naučí se reagovat! 
 
Družnost:
Cizí člověk posadí štěně do prostoru . vzdálí se několik metrů, podřepne a mírně tleskne
- radostně přibíhá, ocásek zvednutý, příp. vrtí s ním, snaží se vyskočit nebo okusovat, snadno přilne 
- blíží se, ze zvednutým ocáskem – důvěřivý, ochoten následovat
- blíží se s ocáskem dole nebo mezi nožkama – chybí sebedůvěra a důvěra
- blíží se váhavě – sklon k nezávislosti
- nepřijde – nezávislý nebo pasivní jedinec 
 
Schopnost následování: (lépe někdo, koho zná ale  málo) Hrajte si nebo mazlete se se štěnětem, vstaňte a pomalu se od něj vzdalujte (pozor, aby si vás všimlo)
- ochotně vás následuje, vrtí ocáskem – je oddané, srozuměno s pánem
- klidně vás následuje – důvěra, ochota přijmout
- jde za vámi bez velkého nadšení – jistá zdrženlivost v následování
- následuje vás váhavě, ocas dole – jistá nezávislost, výchova bude muset být důsledná
- zůstává na místě nebo jde jinam – nezávislý, výchova bude obtížná (pozor na vaši chybu)
 
Spolupráce:
Vyrobte míček nebo použijte nový (cizí) , několikrát tím před štěnětem posuňte a pak jej odhoďte.
- rychle vyběhl, míček popadl, kousal, vrčel – velká ochota k činnosti, ale neochota ke spolupráci
- vyběhl, uchopil míček a běhal kolem – nutná při spolupráci větší trpělivost a velká důslednost
- vyběhl, uchopil a vracel se zpět – ochota ke spolupráci
- vyběhl, ale nakonec se nezajímal  - bude třeba velké vynalézavosti – vždy hra
- nevyběhl a nezajímal se o předmět – bez ochoty nebo pasivní   (pozor na vaši chybu!) 
 
Podřízenost:
Položte štěně na záda, tlapkami vzhůru a chvilku jej přidržte na hrudníku
- brání se, snaží se kousnout, příp. vrčí – bez ochoty se podřídit, výchova nebude jednoduchá
- zmítá se, snaží se uniknout – silný jedinec, musí mít rozhodného a pevného pána
- kroutí se a snaží se vysmeknout, posléze se uklidní – bude třeba trpělivost a důslednost
- nechá si to líbit , možná bude olizovat i ruce – klidná povaha 
 
Dominance:
Otočte štěně bříškem k zemi a jedním prstem ho hlaďte od vrcholku hlavičky k ocásku.
- nespokojený, snaží se kousat – výchova nebude snadná
- zlobí se, protestuje, packou se snaží – bude třeba mu vnutit svoji vůli
- trochu se brání, ale pak se pokouší olizovat – poměrně nezávislý
- otočí se na hřbet a olizuje – částečně se podřizuje
- nereaguje – poddajný nebo pasivní 
 
Hrdost: (dominance ve zdvihu)
Zvedněte psa na břiše ve vašich dlaních – ruce jsou spojené prsty a jeho nohy ve vzduchu – cca 30 sekund
- brání se, kouše  a vrčí – budou s ním problémy
- brání se vydatně – bude třeba větší přísnosti
- pokouší se vymanit, ale neprojevuje se útočně – občas si postaví hlavu
- vůbec se nebrání – oddaný nebo pasivní
 
Šťastnou ruku při výběru vám přeje Lida